VNG Homepage

Oproep

 Meld u aan voor het VNG-weekoverzicht voor alle ledenbrieven, bijeenkomsten en nieuwsberichten

Update ontwikkelingen Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Minister Schultz, de VNG, het IPO en de UvW sloten in april een financieel akkoord over de verdeling van de kosten en de baten. De baten worden niet afgeroomd door uitnames uit het Gemeentefonds.

Afspraken over verdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang

Hoe wordt het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor het komende jaar over gemeenten verdeeld? Staatssecretaris Van Rijn en de VNG zijn hierover in bestuurlijk overleg tot afspraken gekomen. 

Geen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies

Op de voordracht van de adviescommissie voor de invulling van 21 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Eindelijk een breed moratorium schuldhulpverlening

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie willen een ‘breed moratorium’ van een halfjaar instellen bij schuldhulpverlening. Na intensief overleg met gemeenten, NVVK en de gerechtsdeurwaarders is een ontwerpbesluit gemaakt.

Uitkomst bestuurlijk overleg over AMvB inkoop Wmo

Verstoort een minimumtarief niet de marktwerking? Hoe krijgen gemeenten inzicht in de kosten van aanbieders? Hoeveel ruimte blijft er voor vernieuwende vormen van aanbesteding? Deze zorgen over de AMvB 'inkoop Wmo' besprak de VNG in een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

TK bespreekt visie rechtspositie politieke ambtsdragers

De Tweede Kamer debatteert 25 mei over het rapport ‘Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie’. Deze visie is opgesteld door het ministerie van BZK en onderschreven door alle koepels van decentrale overheden en alle beroepsverenigingen van politici. 

Raadpleging Uitwerkingsakkoord Asielinstroom sluit 1 juni

Tot en met 1 juni kunnen gemeenten via een ledenraadpleging aangeven of zij instemmen met het 'Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom'. Dit onderhandelaarsresultaat is op 28 april 2016 tussen Rijk en VNG tot stand gekomen.

VNG zet eerste stap in project GT – Vaste Communicatie

De VNG vraagt alle gemeenten mee te doen met GT Vaste Communicatie. Met deelname zijn veel voordelen te behalen. GT Vaste Communicatie zorgt voor hoge kwaliteit tegen een lage prijs en marktconforme voorwaarden die voor langere tijd geborgd zijn door collectief contractbeheer.