VNG Homepage

  • @VNGEMEENTEN Filmpje over omgevingswet brengt helder in beeld wat de mogelijkheden zijn en dat het van belang is om vroegtijdig aan te sluiten.
  • @VNGEMEENTEN VNG-commissie Financiën geeft inzicht in werkzaamheden. Volgende week ontvangen leden brief over accountancy mbt sociaal domein.
  • @VNGEMEENTEN Op verzoek van leden sluit ledenraadpleging over Asielakkoord op 18/12 ipv 16/12.
  • @VNGEMEENTEN Wienen: "Ga zorgvuldig om met flexibiliteit omvang opvang. Er zijn voorbeelden van grote opvanglocaties waar het goed gaat."
  • @VNGEMEENTEN RT Felicitaties van aan benoemde leden van de commissie raadsleden & griffiers voor sterke

VNG Bestuurdersdag in teken van vluchtelingen

‘Het vluchtelingenvraagstuk brengt internationale ontwikkelingen binnen onze gemeentegrenzen. Internationaal en lokaal zijn binnen de VNG met elkaar verbonden.’

VNG Agenda 2016: dagelijkse praktijk centraal

Gemeentefinanciën, Omgevingswet,  transformatievernieuwing sociaal domein, regionale economie, digitalisering, veiligheid, het vluchtelingenvraagstuk:
dat zijn dé onderwerpen voor de collectieve agenda gemeenten/VNG voor 2016.

Nieuwe leden VNG-bestuur en commissies benoemd

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn de nieuwe leden van het bestuur en de huidige commissies benoemd. 

Commissie Raadsleden & Griffiers benoemd

De Buitengewone ALV van de VNG stemde vandaag in met de benoeming van de leden van de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers (R&G).

Handreiking zorgcontinuïteit bij faillissement

Zorgaanbieder TSN levert in veel gemeenten Wmo-huishoudelijke hulp. Vanmorgen heeft de rechtbank Overijssel aan TSN surseance van betaling verleend. Mocht voor TSN het scenario van faillissement werkelijkheid worden, dan heeft dat gevolgen voor die gemeenten. Welke maatregelen moeten zij treffen?

Van der Laan: ´Aangenaam verrast door akkoord vluchtelingen´

´Ik ben aangenaam verrast door zowel het akkoord tussen de VNG en het Rijk (van afgelopen vrijdag) als het Europees akkoord  (dit weekend) over de opvang van vluchtelingen´, aldus burgemeester Van der Laan.

Cannabiswet nodig om misdaad aan te pakken

Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig om tot oplossingen te komen.

Dijkhoff: Schouder aan schouder voor de opvang asielzoekers

Staatssecretaris Dijkhoff is van mening dat gemeenten en Rijk samen hebben een goed onderhandelingsakkoord hebben gesloten over de opvang van asielzoekers. En dat is belangrijk want gemeenten hebben al veel taken en dit komt er nu bij.'