VNG Homepage

Meld u aan voor de VNG Belastingconferentie 2016

Ook dit jaar belooft de VNG Belastingconferentie weer een drukke en veelzijdige conferentie te worden.

Versie 2016 Houdbaarheidstest gemeentefinanciën beschikbaar

Zijn uw financiën robuust genoeg om financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen? Test het met de nieuwe Houdbaarheidstest gemeentefinanciën!

VNG-reactie op brief Van Rijn over pilot mengvormen horeca

Staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG in een brief verzocht de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan. In onze reactie vragen wij Van Rijn erop te vertrouwen dat gemeenten deze taken goed en integer uitvoeren en het handhavingsbeleid ordentelijk vormgeven.

Situatie TSN en continuering huishoudelijke hulp

Vandaag stuurde de VNG gemeenten een voorstel van de Stichting Familiehulp over de continuering van huishoudelijke hulp in verband met de situatie van TSN.

Jan-Dirk Sprokkereef aan de slag voor Veilig Thuis en GI's

Ervaren jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren en met de levensvatbaarheid van de Gecertificeerde Instellingen.

Eendaagse Arbeidszaken: De toekomst begint vandaag!

P&O'ers, het is weer tijd om elkaar te ontmoeten. Daarom organiseert het College voor Arbeidszaken ook dit jaar weer een Eendaagse Arbeidszaken met als titel: De toekomst begint vandaag! De bijeenkomst is donderdag 26 mei in Amersfoort.

Meedenkers gezocht voor de toekomstige cao

VNG en bonden sloten een onderhandelaarsakkoord over de cao 2016. Afgesproken is dat de daaruit voortvloeiende voorstellen aan het LOGA in ‘co-creatie’ door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers tot stand komen. In het voortraject kunt u hierover meedenken. 

Extra energiebesparing eigenaarbewoners: VNG werkt plan uit

Met de invoering van het Belastingplan stelt het kabinet € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad te versnellen. Het ministerie van BZK heeft de VNG, samen met de bouwsector, uitgenodigd om mee te denken over de inzet het geld.

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.