VNG Homepage

Energieagenda eerste stap naar meerjarig nationaal beleid

'De energietransitie zal alleen gerealiseerd worden als de belanghebbende partijen - het Rijk, decentrale overheden, burgers, bedrijven en andere actoren uit de samenleving vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kunde bereid zijn om hieraan bij te dragen.'

Winnaars vrijwilligersprijzen 2016 bekendgemaakt

DeBroekriem, VoedselLoket Almere en Flore Brummans van stichting Wilskracht: dit zijn de winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016. De Broekriem viel dubbel in de prijzen: deze off- en online community voor werkzoekenden won ook de publieksprijs.

Grote behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft

Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse woningmarkt. Het totaal aantal sociale huurwoningen neemt af, terwijl steeds meer woningzoekenden een beroep doen op goedkope huurwoningen. Dit concluderen Aedes, G4, G32, VNG en de Woonbond naar aanleiding van de Staat van de Woningmarkt.

Vrijwilligers tevreden over samenwerking met gemeenten

Veruit de meeste vrijwilligersprojecten zijn tevreden over de samenwerking met gemeenten. Ze zijn vooral te spreken over de ondersteuning met subsidies en de toegang die ze krijgen tot het gemeentelijk netwerk.

VNG helpt jeugdregio's met nieuwe rol jeugdstrafrechtketen

Jeugdstrafrecht, hoe zit het daar precies mee en wat is uw rol als gemeente? Lijkt het u leuk om daar een keer een college over te organiseren in eigen regio? Het VNG ondersteuningsprogramma Samenwerken met de jeugdstrafrechtketen helpt daar graag bij! 

Gemeenten huisvesten recordaantal vergunninghouders

In de maand november hebben gemeenten meer dan 4.700 statushouders kunnen huisvesten in (tijdelijke) woonruimte. Dat is 50% meer dan het gemiddelde aantal in voorgaande maanden. In totaal zijn er nu sinds 1 juli 2016 ongeveer 17.500 vergunninghouders gehuisvest in Nederlandse gemeenten.

Sociaal domein vraagt om transformatie kennisinfrastructuur

De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt.

Dijkhoff wil weer in gesprek over bed-bad-brood

Staatssecretaris Dijkhoff heeft gisteren in de Tweede Kamer de deur weer op een kier gezet voor het hervatten van onderhandelingen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dijkhoff blies vorige week zondag een overleg met de VNG op het laatste moment af.

VNG Magazine

Lees het nieuwste nummer, nr. 19, december 2016