VNG Homepage

Meld u aan voor de VNG Belastingconferentie 2016

Ook dit jaar belooft de VNG Belastingconferentie weer een drukke en veelzijdige conferentie te worden.

Meedenkers gezocht voor de toekomstige cao

VNG en bonden sloten een onderhandelaarsakkoord over de cao 2016. Afgesproken is dat de daaruit voortvloeiende voorstellen aan het LOGA in ‘co-creatie’ door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers tot stand komen. In het voortraject kunt u hierover meedenken. 

Extra energiebesparing eigenaarbewoners: VNG werkt plan uit

Met de invoering van het Belastingplan stelt het kabinet € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad te versnellen. Het ministerie van BZK heeft de VNG, samen met de bouwsector, uitgenodigd om mee te denken over de inzet het geld.

Schrappen urgentie statushouders is symboolpolitiek

Gemeenten zijn verontwaardigd over het kabinetsvoorstel om de voorrangspositie van statushouders bij de toewijzing van huisvesting te schrappen. Het kabinet wil hiermee verdringing op de sociale woningmarkt voorkomen door gemeenten zelf de keuze te geven of de statushouder voorrang krijgt of niet.

Stelsel onderwijshuisvesting kan versterkt worden

Het huidige stelsel onderwijshuisvesting kan versterkt worden, blijkt uit het rapport ‘Schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt’ van de Algemene Rekenkamer. De VNG kwam eerder tot dezelfde conclusie in de toekomstverkenning ‘De lat omhoog!'.

Mogelijk minder bemoeienis kabinet bij ZPW

Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW), onder wie de VNG, krijgen mogelijk minder bemoeienis van het kabinet bij arbeidsvoorwaardenvorming en bij pensioenoverleg. Tenminste als het kabinet gehoor geeft aan twee recente rapporten. ZPW juicht dit toe en wil betrokkenheid bij de verdere uitvoering.

De belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten

EU-regelgeving heeft gevolgen voor uitvoering en handhaving in de gemeentelijke praktijk. De VNG heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten in 2016 en die voor u op een rij gezet in: VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2016.

Wijziging ‘Prostitutiehoofdstuk’ model-APV

Hoewel het nieuwe ‘Prostitutiehoofdstuk’ van de model-APV nog meer een paar maanden geleden is gepubliceerd, zij we nu al genoodzaakt enkele onderdelen te herzien.

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.