Afval

Ministerie, gemeenten en bedrijfsleven hebben een nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen vastgesteld. In de overeenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld.