Afval

Actueel

Gemeenten akkoord met vergoeding kunststofafval

De gemeenten hebben met 79% ingestemd met de vergoeding voor kunststofafval. In 2015 krijgen gemeenten voor het inzamelen en sorteren 817 euro per ton, mits het afgeleverde materiaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De vergoeding neemt in de loop van de tijd per jaar af. De afspraken die zijn gemaakt voor de jaren 2015 tot en met 2019 zijn daarmee definitief. 

Uitgelicht

Van Afval Naar Grondstof - Huishoudelijk Afval

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement (NVRD) en Rijkswaterstaat.

Samen hebben zij het programma Van Afval Naar Grondstof - Huishoudelijk afval (VANG-HHA). Dit programma ondersteunt gemeenten op verschillende manieren om de nodige stappen te zetten.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Westervoort
Gemeente Voorschoten

Forum

Discussieer mee over afval op ROMnetwerk

Het ROMnetwerk is een gemeentelijk kennis- en discussienetwerk van, voor en door RO- en milieuprofessionals en houdt zich bezig met alle actuele ruimtelijke ontwikkelingsdossiers van gemeenten. Sinds kort is er ook een groep Afval binnen het ROMnetwerk.

Uitgelicht

Verpakkingen

Eind december 2012 heeft de VNG de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 ondertekend. In onderstaande ledenbrief informeren we u over de verdere uitwerking en implementatie van de onderdelen uit dit akkoord en wat dit betekent voor uw gemeente. 


Afvalstoffenheffing

Voor informatie over de afvalstoffenheffing kijkt u in het dossier Reinigingsheffingen.